LPS-Breek4U verzorgt op professionele en pedagogisch verantwoorde wijze de tussenschoolse opvang zodat kinderen in een veilige, rustige en gezellige omgeving kunnen overblijven. Om het overblijven voor iedereen prettig te laten verlopen, zijn een aantal afspraken opgesteld. Wilt u deze afspraken lezen en doorspreken met uw kind(eren).

 • Groep 1 en 2 worden om 12.00 uur opgehaald in de klas en naar het overblijflokaal gebracht.
 • Groep 3 t/m 8 komt zelf naar het overblijflokaal.
 • Groep 1, 2 en 3 eten in het overblijflokaal. Groep 4 t/m 8 eet in de andere overblijfruimte.
 • Je gaat voor of na het eten naar het toilet, niet tijdens.
 • Voordat we gaan eten, was je je handen.
 • Er wordt niet met de broodtrommels/drinkbekers gespeeld.
 • We blijven van elkaars spullen en eten en drinken af.
 • Tijdens het eten blijf je op je stoel zitten. Je afval gooi je pas weg bij het naar buiten gaan.
 • Tijdens het eten is het rustig, gewoon praten mag, gillen niet.
 • Je eet eerst je brood op en dan pas je snoepje (we eten minstens de helft van ons brood op).
 • Na het eten gaan we met zijn allen tegelijk naar buiten.
 • Bij het naar buiten gaan leg je je broodtrommel in je tas/rugzak aan de kapstok.
 • Groep 1 en 2 spelen buiten op het kleine plein. Groep 3 t/m 8 speelt buiten op het grote plein.
 • Je mag alleen naar binnen als het echt moet.
 • Je moet altijd vragen of je naar binnen mag.
 • Bij slecht weer spelen we binnen in het overblijflokaal.
 • We gaan om 12.45 uur opruimen. Als je speelgoed uit de overblijfkast of het opberghok (buiten) gebruikt hebt, ruim je dit zelf weer netjes op.
 • Als we binnen hebben gespeeld, gaan we om 12.50 uur terug naar de klas. Groep 1 en 2 worden terug naar de klas gebracht. Groep 3 t/m 8 gaat zelf naar de klas.
 • Als we buiten hebben gespeeld, komen de leerkrachten om 12.50 uur naar buiten (de poorten gaan pas open als er een leerkracht buiten is).
 • Tijdens het overblijven mag je geen telefoon, mp3-/mp4-speler, iPod of soortgelijk apparaat gebruiken.